Abeceda vytrvalostného tréningu – 1. časť: Čo sú vytrvalostné schopnosti a vytrvalostný tréning

 

Vytrvalostné schopnosti patria podľa teórie športu spolu so silovými a rýchlostnými schopnosťami k pohybovým schopnostiam. Najjednoduchšie vyjadrenie vytrvalosti je, že „vytrvalosť je schopnosť odolávať únave.“ Športová terminológia chápe vytrvalostné schopnosti ako komplex predpokladov podávať športový výkon čo najväčšej intenzity po stanovenú dobu.

          Vytrvalostní bežci sa snažia udržať čo najvyššiu rýchlosť po čo najdlhšiu dobu

Už z definície je zjavné, že tieto schopnosti majú mnoho variácií a to nie len čo sa týka druhu pohybovej aktivity (beh, plávanie, bicyklovanie, veslovanie...), ale aj čo sa týka doby trvania a s tým súvisiacej intenzity. Iný výkon dokážete produkovať počas piatich minút a iný počas jednej hodiny. Navyše v niektorých športoch podáva človek sústavne výkon tej istej intenzity (hlavne dlhé behy, časovky v cyklistike, ironman atď.) a v niektorých športových disciplínach sa intenzita v rámci zápasu alebo preteku mení.

Športové hry sú charakteristické najmä intervalovým zaťažením. To znamená, že sa strieda vysoká intenzita (šprint za loptou, osobné súboje) s nížšou intenzitou alebo oddychom (medzihra, krátke prestávky pri porušení pravidiel...). A aj v rámci jednotlivých hier absolvuje športovec intervaly rôzneho trvania a rôznej intenzity. Hokejista má na rozdiel od futbalistu možnosť striedať, čo mu zabezpečuje priestor na oddych. Keď už je však na ľade, podáva o to intenzívnejší výkon. V tenise je tiež každá „loptička“ prerušená krátkym oddychom a každé 3 hry je dlhšia prestávka. Športoví teoretici preto rozdelili vytrvalostné schopnosti na: dlhodobú (nad 10 min), strednodobú (8 - 10 min), krátkodobú (2 - 3 min) a rýchlostnú vytrvalosť (20 - 30 sekúnd).

                                       V tenise sa strieda maximálne zaťaženie s prestávkami

Vidíme teda, že každý šport si vyžaduje špecifické (nie len) vytrvalostné schopnosti. To znamená, že ak má byť vytrvalostný tréning pre hokejistu, futbalistu, tenistu, veslára alebo cyklistu efektívny, musí rešpektovať potreby pre daný šport. Maratónec bude zbytočne behať intenzívne 20 sekundové intervaly s odpočinkom a naopak hokejista nepotrebuje behať maratóny pre zlepšenie vytrvalostných schopností podmieňujúce výkon v hokeji.

Pokiaľ ste rekreačný športovec, váš tréning by mal mať tiež hlavu a pätu a rešpektovať vaše ciele tréningu. Okrem toho musíte brať do úvahy vaše predpoklady, zdravotný stav, športovú minulosť, fyzickú zdatnosť či čas, ktorý môžete tréningu venovať. Keď je vašim cieľom „len“ všeobecné zlepšenie kondície alebo postavy, môžete využiť rôzne metódy posúvania výkonnosti, ktoré vychádzajú z jednotlivých športových disciplín. Čiže môžete zaradiť do tréningu okrem sústavnej metódy (vykonávanie činnosti v rovnakej intenzite dlhšiu dobu) aj rôzne druhy intervalového zaťaženia.

Intervalový tréning vie byť veľmi účinný, ale rovnako vie uškodiť. Preto by ste mali rešpektovať určité pravidlá vytrvalostného tréningu a najmä svoje fyzické predispozície. Dĺžka a intenzita jednotlivých intervalov bude rozdielna pre profesionálneho športovca, výkonnostného športovca alebo pre rekreačného športovca. Pre úplne netrénovaného človeka môže byť pokus o intenzívny intervalový tréning cestou k predčasnému vyčerpaniu v rámci tréningovej jednotky, preťaženiu organizmu alebo dokonca k zraneniu.

V sérii piatich článkov vám poodhalím, ako môžete pracovať s intenzitou tréningu pre čo najlepšie výsledky a minimalizovať šancu na pretrénovanie. Už v druhej časti seriálu (Fyziologické aspekty vytrvalostného tréningu) si povieme niečo o mechanizmoch, ktoré podmieňujú vytrvalostný výkon. Tieto mechanizmy sa nedajú oklamať. Neostáva nám nič iné ako ich pri skladbe tréningu rešpektovať.

 

Seriál o vytrvalostnom tréningu: 

1. časť: Čo sú vytrvalostné schopnosti a vytrvalostný tréning
2. časť: Fyziologické aspekty vytrvalostného tréningu  
3. časť: Monitorovanie vytrvalostného tréningu a intenzita zaťaženia Abeceda vytrvalostného tréningu  
4. časť: Tréningové zóny a ich použitie v tréningu Abeceda vytrvalostného tréningu 
5. časť Návod na určenie tréningových zón

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.